SAT

Shumë kolegje e universitete në Amerikë kanë si kriter kryesor pranimi rezultatet e larta mbi 1500 pikë, të arritura në provimin e SAT. Në Virtus ju ofrojmë mundësinë të gjithë nxënësve ambiciozë e të talentuar të fitojnë përgatitjen dhe sigurinë për të konkuruar në universitetet më prestigjoze në botë si MIT, Harvard, Oxford, Cambridge, Stanford, etj.

Niveli i Vështirësisë:          I Avancuar

Numri total i seancave:     40

Numri i nxënësve               4-6 nxënës

Kohëzgjatja e seancave    90 minuta

IELTS & TOEFL

Përgatitje për provimet ndërkombëtare të IELTS & TOEFL nga mësues me eksperiencë 15 vjeçare në këtë fushë. Metodë bashkëkohore mësimdhënieje mbështetur nga një portofol plotësues njohurish.

Niveli i Vështirësisë:          I Avancuar

Numri i nxënësve               4-6 nxënës

Kohëzgjatja e seancave    90 minuta

Kurse të gjuhës gjermane

Kurset e gjuhës gjermane në qendrën tonë ofrohen nga niveli fillestar A1 deri në nivelin më të avancuar C2 me metodat më të fundit bashkëkohore.

Niveli: A1-A2

Numri i studentëve: 5-7

Metoda: Schritte

Paketa: 210 €/niveli

Niveli: B1-B2-C1

Numri i studentëve: 5-7

Metoda: Schritte

Paketa: 238 €/niveli

SELT - PSI

SELT-PSI është një test i certifikuar nga Njësia e zyrës së Emigracionit me Mbretërinë e Bashkuar.

Testi i SELT është një kriter i domosdoshëm për të gjithë ata që duhet të provojnë se kanë njohuritë e nevojshme të gjuhës angleze, nëse dëshirojnë të aplikojnë për vizë për të jetuar, punuar apo studiuar në Mbretërinë e Bashkuar.

Rreth provimit të SELT: