Departamenti i

Shkencave kompjuterike dhe Robotikës

Në Virtus, teknologjia merr një vëmendje të veçantë duke qenë një nga fushat me rritje më të shpejtë dhe më të kërkuar në botë nga nxënësit dhe universitetet.

Të gjithë nxënësit që kërkojnë të eksplorojnë aspekte të ndryshme të shkencave kompjuterike mund të zgjedhin mes një game të gjerë programesh, të krijuara me kujdes nga profesionistë të industrisë.

Departamenti i Shkencave kompjuterike dhe Robotikës

Në Virtus, teknologjia merr një vëmendje të veçantë duke qenë një nga fushat me rritje më të shpejtë dhe më të kërkuar në botë nga nxënësit dhe universitetet.

Të gjithë nxënësit që kërkojnë të eksplorojnë aspekte të ndryshme të shkencave kompjuterike mund të zgjedhin mes një game të gjerë programesh, të krijuara me kujdes nga profesionistë të industrisë.

Robotikë

Për të gjithë fëmijët e apasionuar pas teknologjisë dhe ndërtimit të LEGO, Virtus sjell kursin e Robotikës në të cilin fëmijët do të kenë mundësi të kombinojnë aftësitë programuese me ato inxhinierike duke mësuar në këtë mënyrë bazat e kodimit. Ky kurs është i përshtatshëm për të gjithë fëmijët e moshave 8 deri 18 vjeç dhe është i ndarë në nivele të ndryshme sipas moshës dhe background-it në programim.

Robotikë

Për të gjithë fëmijët e apasionuar pas teknologjisë dhe ndërtimit të LEGO, Virtus sjell kursin e Robotikës në të cilin fëmijët do të kenë mundësi të kombinojnë aftësitë programuese me ato inxhinierike duke mësuar në këtë mënyrë bazat e kodimit. Ky kurs është i përshtatshëm për të gjithë fëmijët e moshave 8 deri 18 vjeç dhe është i ndarë në nivele të ndryshme sipas moshës dhe background-it në programim.

Applied Robotics I- LEGO Boost

Mosha: 8-12 vjeç
Kohëzgjatja e kursit: 24 seanca
Kohëzgjatja e seancave: 60 minuta

Applied Robotics II-Qoopers

Mosha: 13-15 vjeç
Kohëzgjatja e kursit: 24 seanca
Kohëzgjatja e seancave: 60 minuta

Applied Robotics III- Mindstorm EV3

Mosha: 15-18 vjeç
Kohëzgjatja e kursit: 24 seanca
Kohëzgjatja e seancave: 60 minuta

Microcontrollers- Arduino Education

Mosha: 15-18 vjeç
Kohëzgjatja e kursit: 24 seanca
Kohëzgjatja e seancave: 60 minuta

Computer Science & ICT

Shkencat kompjuterike janë një fushë e gjerë e studimit të sistemit të kompjuterave, dizenjimit të programeve software si dhe procesimin e të dhënave hardware. Studentët të cilët studiojnë shkencat kompjuterike përqëndrohen në ndërtimin e aftësive në programimin e software-it, kodimin dhe zhvillimin e web-it, të gjitha këto janë shumë të kërkuara nga një larmi e gjerë kompanish. Sidoqoftë, të tjerë student mund të përqëndrohen në tema më të specializuara siç janë zgjidhja e problemeve algoritmike, studimin e makinerive dhe inteligjencës artificiale, siguria kibernetike, etj.

Computer Science & ICT

Shkencat kompjuterike janë një fushë e gjerë e studimit të sistemit të kompjuterave, dizenjimit të programeve software si dhe procesimin e të dhënave hardware. Studentët të cilët studiojnë shkencat kompjuterike përqëndrohen në ndërtimin e aftësive në programimin e software-it, kodimin dhe zhvillimin e web-it, të gjitha këto janë shumë të kërkuara nga një larmi e gjerë kompanish. Sidoqoftë, të tjerë student mund të përqëndrohen në tema më të specializuara siç janë zgjidhja e problemeve algoritmike, studimin e makinerive dhe inteligjencës artificiale, siguria kibernetike, etj.

Minecraft Education

Minecraft Education është platforma edukative për të gjithë fëmijët e moshës 8 deri 14 vjeç me anë të cilës ata mësojnë bazat e programimit dhe përforcojnë njohuritë në lëndët shkencore. Kursi do t’i ndihmojë fëmijët të mësojnë teknikat e ndryshme të të menduarit kritik dhe të arrijnë të zgjidhin probleme të ndryshme me to; të jenë më kreativ dhe kurioz; të krijojnë shoqëri të reja dhe të mësojnë si të jenë bashkëpunues si dhe të mësojnë të programojnë.

Minecraft Education

Minecraft Education është platforma edukative për të gjithë fëmijët e moshës 8 deri 14 vjeç me anë të cilës ata mësojnë bazat e programimit dhe përforcojnë njohuritë në lëndët shkencore. Kursi do t’i ndihmojë fëmijët të mësojnë teknikat e ndryshme të të menduarit kritik dhe të arrijnë të zgjidhin probleme të ndryshme me to; të jenë më kreativ dhe kurioz; të krijojnë shoqëri të reja dhe të mësojnë si të jenë bashkëpunues si dhe të mësojnë të programojnë.