Program përgatitor për
Maturën Shtetërore

Program përgatitor për
Maturën Shtetërore

Ky program është hartuar për t’u ardhur në ndihmë të gjithë atyre maturantë të cilët synojnë të arrijnë rezultate të larta në provimet përfundimtare të Maturës Shtetërore.

Lëndët që zhvillohen

Letërsi dhe Gjuhë Shqipe

Biologji

Kimi

Anglisht

Matematikë

Fizikë

Ekonomi

Niveli i Vështirësisë:            I Avancuar

Numri total i seancave:      40

Numri i nxënësve:               1-5 nxënës

Kohëzgjatja e seancave:    90 minuta