SAT

High scores of 1500 points and above achieved in the SAT exam is the main admission criterion in many colleges and universities in the U.S. Virtus offers to all ambitious and talented students the opportunity to enroll in preparatory classes to be able to compete in the most prestigious universities in the world such as MIT, Harvard, Oxford, Cambridge, Stanford, etc.

Difficulty Level:              Advanced

Number of sessions:     40

Number of students:     4-6

Duration of sessions:    90 min

IELTS & TOEFL

Virtus offers preparation for international exams like IELTS & TOEFL IBT: teachers of 15 years of experience in this field, contemporary teaching methods supported by a complementary knowledge portfolio are at the core of these classes.

Difficulty Level:              Advanced

Number of students:     4-6

Duration of sessions:    90 min

German language courses

Virtus provides German language courses, from beginner level (A1) to the most advanced level (C2) making use of the latest contemporary methods.

Niveli: A1-A2

Numri i studentëve: 5-7

Metoda: Schritte

Paketa: 210 €/niveli

Niveli: B1-B2-C1

Numri i studentëve: 5-7

Metoda: Schritte

Paketa: 238 €/niveli

SELT - PSI

SELT-PSI është një test i certifikuar nga Njësia e zyrës së Emigracionit me Mbretërinë e Bashkuar.

Testi i SELT është një kriter i domosdoshëm për të gjithë ata që duhet të provojnë se kanë njohuritë e nevojshme të gjuhës angleze, nëse dëshirojnë të aplikojnë për vizë për të jetuar, punuar apo studiuar në Mbretërinë e Bashkuar.

Rreth provimit të SELT: