Stafi Akademik

Stafi Akademikë

Adrian Naço

Drejtues Akademik

Joan Jani

Fizikë

Mihallaq Qirjo

Biologji

Klaudia Piroli

Biologji

Besmir Durraj

Matematikë

Dritan Topi

Kimi

Elton Rukaj

Shkenca Sociale

Jola Gjini

Shkenca Kompjuterike dhe Robotikë

Oriona Dhamo

Kimi

Elizabeta Koçi

Matematikë

Endri Raço

Statistikë