Adrian Naço

Profesor Adrian Naço, drejtor akademik në Virtus, përgatit nxënësit për lëndët e matematikës bazë dhe të avancuar. Me një përvojë të pasur në trajnimin e nxënësve të Olimpiadave Kombëtare dhe Ndërkombëtare, çdo vit prof.Adriani përgatit ekipin kombëtar shqiptar të Olimpiadës së Matematikës të cilët marrin pjesë në IMO (International Math Olympiad).

Nxënës nga ky ekip që profesor Adriani punon fort me ta, janë çdo vit fitues nga Shqipëria të universiteteve më prestigjozë në rang botëror, MIT, Harvard, Oxford, etj!