Stafi Akademik

Stafi Akademik

Adrian Naço

Drejtues Akademik

Joan Jani

Fizikë

Mihallaq Qirjo

Biologji

Klaudia Piroli

Biologji

Jola Gjini

Shkenca Kompjuterike dhe Robotikë