Kurse suporti

Virtus ofron kurse suporti për të gjithë nxënësit dhe studentët e moshës 12-18 vjeç, të cilët aspirojnë të thellojnë njohuritë e tyre apo hasin vështirësi në lëndët si matematika, kimia, biologjia, fizika dhe më shumë. 

Programi është i hartuar sipas nevojave dhe kërkesave të nxënësve për të arritur rezultatet e tyre të dëshiruara akademike.

Lëndët që zhvillohen

Biologji

Kimi

Fizikë

Anglisht

Matematikë

Ekonomi

Niveli i Vështirësisë:          I Avancuar

Kohëzgjatja :                       1-2 vite

Numri total i seancave:     100-160

Numri i nxënësve               1-5 nxënës

Kohëzgjatja e seancave    90 minuta

Kurse suporti

Virtus ofron kurse suporti për të gjithë nxënësit dhe studentët e moshës 12-18 vjeç, të cilët aspirojnë të thellojnë njohuritë e tyre apo hasin vështirësi në lëndët si matematika, kimia, biologjia, fizika dhe më shumë. 

Programi është i hartuar sipas nevojave dhe kërkesave të nxënësve për të arritur rezultatet e tyre të dëshiruara akademike.

Lëndët që zhvillohen

Biologji

Kimi

Fizikë

Anglisht

Matematikë

Ekonomi

Niveli i Vështirësisë:          I Avancuar

Kohëzgjatja :                       1-2 vite

Numri total i seancave:     100-160

Numri i nxënësve               1-5 nxënës

Kohëzgjatja e seancave    90 minuta

Praktikat e laboratorit

Për të gjithë nxënësit të cilët ndihen të sigurtë në njohuritë e tyre teorike, por nuk kanë të njëjtën siguri në vënien e këtyre njohurive në praktik, Virtus iu mundëson kryerjen e punëve laboratorike në lëndët shkencore kimi, biologji dhe fizikë. Nën mbikqyrjen e pedagogut të lëndës, nxënësit bëhen pjesë e eksperimenteve të ndryshme, duke zhvilluar kështu aftësitë e tyre në përdorimin e mjeteve laboratorike, analizën e rezultateve dhe vlerësimin e tyre.

Seanca në total:

Biologji :                                30

Fizikë:                                     24

Kimi:                                       30

Kohëzgjatja e seancave    90 minuta

Praktikat e laboratorit

Për të gjithë nxënësit të cilët ndihen të sigurtë në njohuritë e tyre teorike, por nuk kanë të njëjtën siguri në vënien e këtyre njohurive në praktik, Virtus iu mundëson kryerjen e punëve laboratorike në lëndët shkencore kimi, biologji dhe fizikë. Nën mbikqyrjen e pedagogut të lëndës, nxënësit bëhen pjesë e eksperimenteve të ndryshme, duke zhvilluar kështu aftësitë e tyre në përdorimin e mjeteve laboratorike, analizën e rezultateve dhe vlerësimin e tyre.

Seanca në total:        

Biologji :                                30

Fizikë:                                     24

Kimi:                                       30

Kohëzgjatja e seancave    90 minuta