Virtus Excellence
Training Centre

Mëso si të mësosh

Virtus është qendra e parë e kurseve në Shqipëri me programe të bazuara në kurrikulën britanike që përgatit studentë të cilët kanë pritshmëri të larta duke u siguruar atyre standarde evropiane të mësimdhënies.

Eksploro Virtus në 3D

Rruga drejt një të ardhme të sigurtë.

Ajo çfarë e bën Virtus të dallojë nga qendrat e tjera është infrastruktura
bashkëkohore e kombinuar me teknikat më moderne të mësimdhënies.

Laboratorë Shkencorë

Laboratorë bashkëkohorë që ndihmojnë nxënësit tanë të vënë në zbatim çdo teori që ata mësojnë në lëndët kimi, biologji dhe fizikë.

Staf Akademik

Stafi ynë akademik përbëhet nga mësimdhënës me karrierë të suksesshme pedagogjike dhe akademike, ndër më të mirët në Shqipëri dhe jo vetëm.

Mësim Online

Kamerat e teknologjisë së fundit 4K dhe Smart Screen bëjnë të mundur zhvillimin e mësimit online me cilësi maksimale

Kurrikul Britanike

Programet GCSE dhe A-level ju përgatisin për një të ardhme të sigurt në të gjithë universitet më elitare në botë

Progres Raporte

Ecuria e çdo nxënësi monitorohet me anë të progres raporteve çdo 6 javë mësimore

Mini Grupe

Virtus praktikon mësimdhënien me grupe të vogla, me qëllim që t’i japim mundësi çdo studenti të zhvillojë potencialin e tij të plotë.

Mëso si të mësosh

Virtus është një qendër me një infrastrukturë moderne, standarde të larta sigurie dhe me kushte optimale për studentët dhe mësuesit. Nuk është kursyer asnjë përpjekje për të krijuar një mjedis në të cilin studentët sfidohen të kërkojnë përsosmëri në aspektin akademik dhe atë shoqëror.

Laboratorët Virtus
Natyra specifike që kanë lëndët fizikë, kimi dhe biologji, kërkon ndërthurjen e aktivitetit teorik me atë praktik, ç’ka e bën të domosdoshme nevojën për pajisje dhe laboratorë të standardeve më të mira. Siguria në këto ambiente është maksimale pasi të gjitha eksperimentet kryhen nën mbikëqyrjen e mësuesve dhe ndihmësve të laboratorit si dhe duke u mbështetur në protokolle me standarde të niveleve më të larta.
Mësoni nga më të mirët

Mësoni nga mësues të kualifikuar dhe me përvojë shumëvjeçare akademike. Vëmendje individuale do t’i kushtohet secilit nxënës nga më të mirët e fushave përkatëse e fokusuar në metodat e reja të mësimdhënies për të rritur vetëbesimin dhe zhvillimin ndërpersonal.

Çfarë thonë studentët