SAT

Shumë kolegje e universitete në Amerikë kanë si kriter kryesor pranimi rezultatet e larta mbi 1500 pikë, të arritura në provimin e SAT. Në Virtus ju ofrojmë mundësinë të gjithë nxënësve ambiciozë e të talentuar të fitojnë përgatitjen dhe sigurinë për të konkuruar në universitetet më prestigjoze në botë si MIT, Harvard, Oxford, Cambridge, Stanford, etj.

Niveli i Vështirësisë:          I Avancuar

Numri total i seancave:     40

Numri i nxënësve               4-6 nxënës

Kohëzgjatja e seancave    90 minuta

SAT

Shumë kolegje e universitete në Amerikë kanë si kriter kryesor pranimi rezultatet e larta mbi 1500 pikë, të arritura në provimin e SAT. Në Virtus ju ofrojmë mundësinë të gjithë nxënësve ambiciozë e të talentuar të fitojnë përgatitjen dhe sigurinë për të konkuruar në universitetet më prestigjoze në botë si MIT, Harvard, Oxford, Cambridge, Stanford, etj.

Niveli i Vështirësisë:          I Avancuar

Numri total i seancave:     40

Numri i nxënësve               4-6 nxënës

Kohëzgjatja e seancave    90 minuta

IELTS & TOEFL

Përgatitje për provimet ndërkombëtare të IELTS & TOEFL nga mësues me eksperiencë 15 vjeçare në këtë fushë. Metodë bashkëkohore mësimdhënieje mbështetur nga një portofol plotësues njohurish.

Niveli i Vështirësisë:          I Avancuar

Numri i nxënësve               4-6 nxënës

Kohëzgjatja e seancave    90 minuta

IELTS & TOEFL

Përgatitje për provimet ndërkombëtare të IELTS & TOEFL nga mësues me eksperiencë 15 vjeçare në këtë fushë. Metodë bashkëkohore mësimdhënieje mbështetur nga një portofol plotësues njohurish.

Niveli i Vështirësisë:          I Avancuar

Numri i nxënësve               4-6 nxënës

Kohëzgjatja e seancave    90 minuta

Test AS - Test for Academic Studies

Test AS - Test for Academic Studies

IMAT

Programi IMAT është i përshtatshëm për të gjithë nxënësit të cilët duan të vazhdojnë studimet e larta për mjekësi në universitetet italiane. Në Virtus nxënësit përgatiten për të katër seksionet (Logjikë dhe Kulturë e përgjithshme, Biologji, Kimi, Fizikë dhe Matematikë) sipas programeve të lëshuara dhe akredituara nga MIUR (Ministry of Education, University and Research in Italy).

IMAT

Programi IMAT është i përshtatshëm për të gjithë nxënësit të cilët duan të vazhdojnë studimet e larta për mjekësi në universitetet italiane. Në Virtus nxënësit përgatiten për të katër seksionet (Logjikë dhe Kulturë e përgjithshme, Biologji, Kimi, Fizikë dhe Matematikë) sipas programeve të lëshuara dhe akredituara nga MIUR (Ministry of Education, University and Research in Italy).

Kurse të gjuhës gjermane

Kurset e gjuhës gjermane në qendrën tonë ofrohen nga niveli fillestar A1 deri në nivelin më të avancuar C2 me metodat më të fundit bashkëkohore.

Niveli i Vështirësisë:          I Avancuar

Numri i nxënësve               4-6 nxënës

Kohëzgjatja e seancave    90 minuta

Kurse të gjuhës gjermane

Kurset e gjuhës gjermane në qendrën tonë ofrohen nga niveli fillestar A1 deri në nivelin më të avancuar C2 me metodat më të fundit bashkëkohore.

Niveli i Vështirësisë:          I Avancuar

Numri i nxënësve               4-6 nxënës

Kohëzgjatja e seancave    90 minuta